Modeljernbaneklubben Puffen. Odense.

Vi har besøgt Puffen flere gange. I den tid er der virkelig sket noget med både lokaler og anlæg.
Fra den Tyske afdeling:


Imponerende helix - forbinder "Danmark" og "Tyskland".
Klubben har til huse i fyrkælderen (nedlagt) i en tidligere skole, der er omdannet til aktivitetshus med et utal af foreninger. Første gang vi besøgte klubben stod den overfor et stort problem. Lokalerne omfatter nemlig 2 regulære rum - et mindre hvor der er bibliotek og hyggestue, samt et noget større hvor "Tyskland" har til huse - og det gamle fyrrum der fylder 2 etager i højden. Her er der siden vores første besøg lavet en etageadskillelse i en del af rummet - her er der værksted med sprøjtekabine, arbejdsborde m.m.
Nede i "hullet" er "Danmark" ved at blive bygget - eller er det mon Fyn (Odense, Fruens Bøge, Nyborg ....) Forbindelser mellem Danmark og Tyskland kører gennem en imponerende Helix med dobbeltspor - desværre blev der ikke kørt på anlægget under vores sidste besøg, men se: Puffens Hjemmeside. hvor der bla. er et indslag fra TV2 Fyn.

Fra den Danske afdeling:
Odense ( Gl.) Banegård.
Fruens Bøge.
"Vogterhus" med smalspor !
Stor remise til smalsporet.
Der er god plads til lange strækninger.
Flot læsserampe.


Hverkenby !?
Fra værkstedet.
Der er langt ned !!!
Kommer det tog snart !
Reklamer på købmandsbutikken.
Det var nu en Brugs !