Karlemoseparkens Modeljernbaneklub.

KMKs anlæg befinder sig i flere små lokaler der er beliggende i kælderen under en etageejendom. Der er lavet huller i væggene mellem de enkelte rum, så det bliver muligt at køre fra det ene rum til det næste.
Den ene endestation. Opstillingsbanegårdens fundament. Den anden endestation - her er det muligt at køre lidt med tog, på trods af at sporene kun er fæstnet med tegnestifter. "Musehul" der forbinder 2 rum med hinanden.

Banen er udformet med 2 kæmpestore endestationer, der på grund af lokalernes størrelse er kraftigt forkortet i forhold til en skalatro station. Fra disse endestationer går banen gennem de tilstødende lokaler - med værksted, køkken, hyggerum m.m. I det midterste rum er rammen til en stor opstillingsbanegård bygget. Det er så meningen at et tog mellem de to endestationer skal vente et passende tidsrum på banegården inden det kører videre til sit endemål.

Billeder fra klubben. Klubbladet mosebanen. se issuu